Macau

Velstand under kontroll Macau er ved siden av Hong Kong, et autonomt område som nominelt er del av Folkerepublikken Kina. Byområdet er meget tett befolket og meget urbanisert, og er med dette fristende for eiendomsinvesteringer, spesielt med hensyn til den utviklingen som den kinesiske økonomien har opplevd, med ubegrenset markant vekst over de siste 30 […]

Mer