Macau

Velstand under kontroll

Macau er ved siden av Hong Kong, et autonomt område som nominelt er del av Folkerepublikken Kina.

Byområdet er meget tett befolket og meget urbanisert, og er med dette fristende for eiendomsinvesteringer, spesielt med hensyn til den utviklingen som den kinesiske økonomien har opplevd, med ubegrenset markant vekst over de siste 30 årene.

Macau begynte som en portugisisk koloni og frihavn på 1550-tallet, og har holdt på en del av denne internasjonale arven som handels- og havneby. Området er langt mer åpent for fremmede enn mange andre regioner i kina. Området er også selvstendig i indre affærer, og har indre styre som er uavhengig av direkte kinesisk innflytelse. Macau er også et av verdens rikeste områder. Noe av denne velstanden skyldes at gambling er tillat i Macau. Gambling-turisme er derfor blitt en viktig levevei, og byen kan sammenlignes med andre fristeder, som for eksempel Las Vegas og Monte Carlo, som alle er øyer i ellers strengt regulerte områder. Slik som i Las Vegas, er MGM også en tung investor i Macau. Det kjente Bellagio-casinoet i Las Vegas, har en lillebror i Macau, med MGM Grand Macau. Macau har likevel forbigått Las Vegas som verdens gambling-hovedstad, og det allerede i 2004. Byen er i dag det desidert viktigste casinomarkedet i verden. Til tross for restriktive og monopolistiske reguleringer, har det også i den senere tid funnet sted en viss liberalisering av hvem som kan drive med gambling, og hvordan. Det har åpnet opp et tungt marked for utenlandske investeringer med intensive muligheter for avkastning, og generelt høy verdi og høye priser for land og bygningsmasse. Den internasjonale karakteren fører også til at engelsk blir et mer og mer vanlig språk, noe som selvfølgelig også gjør det enklere for nordmenn som er ute på reise, eller på jakt etter den neste investeringen. Kinas svar på Las Vegas venter på deg.