Introduksjon

Her hos Mork Partners beskjeftiger vi oss med temaer om og rundt eiendom. I hovedsak diskuteres, presenteres og analyseres førsteklasses eiendommer av høy verdi og anerkjennelse. Vi liker også det litt eksotiske og fjerne, og interessefeltet dekker mange steder i verden. Vi kommer til å presentere både saker som relaterer seg til de sterke vekstmarkedene i fjerne Østen, så vel som mer velkjente eiendomsregioner i Nord-Amerika og Europa. Siden krakket i 2008 har der skjedd mye i eiendomsmarkedet, og da vi rundet år 2013, så vi sunne vekstrater i prisutvikling og markedsaktivitet over hele spekteret. Videre kan vi også se at både eldre og nyere eiendommer som er av en markant synlighet og status, har holdt seg i anseelse. Mork Partners ønsker derfor å kaste lys på, og presentere, det unike og spesielle. I de kommende artiklene kommer det til å bære over verdens kontinenter, i en stadig jakt etter nye underverk, investeringsmuligheter, og samtidig, i en evig beundring av det som er vakkert, elegant, fascinerende, klassisk, og moderne. Vi er på jakt etter eiendomsverdenens diamanter, som med sitt skinn lyser opp og forskjønner vår jord.